Ukladanie dlažby na chodníky pri rodinných domoch

Cenovo dostupné ukladanie dlažby

Na dotvorenie celkového vzhľadu záhrady slúžia aj chodníky okolo domu. Bez nich by sme sa v sychravých a upršaných dňoch brodili v blate. Chodníky je dobré riešiť až po odstránení všetkých materiálov, ktoré súvisia so stavbou, aby pri ich vývoze nedošlo k poškodeniu dlažby. Pozemok je potrebné vyrovnať a zvážiť, kadiaľ pôjdu – či budú viesť do záhrady, k bazénu, k altánku, k obľúbenej lavičke a podobne. Ešte pred kúpou materiálu je potrebné osloviť odborníkov, ktorí budú ukladanie dlažby realizovať. Po obhliadke priamo na mieste, vám premerajú veľkosť plochy, na ktorej sa bude ukladanie dlažby realizovať, prípadne zvážia miesta kde to neodporúčajú. Ukladanie dlažby na niektorých miestach skutočne nie je vhodné, nakoľko by sa po čase mohla prepadávať a poškodiť. Je to napríklad v blízkosti drevín s vysokou koreňovou sústavou. Prípadne na miestach, kde je bahnitá pôda.

Pracovný postup pri ukladaní dlažby

Spoľahlivé ukladanie dlažby
Pred ukladaním dlažby je potrebné položiť podkladovú vrstvu

Ukladanie dlažby sa realizuje po vykopaní dostatočne hlbokej jamy, do ktorej sa rieši násyp s rôznou hrúbkou frakcie. Ten sa utlačí vibračnou doskou. Na túto časť sa následne dá násyp s jemnejšou frakciou a piesok. Naň sa ukladá dlažba. Po stranách chodníka sa ukladajú trávnikové kamenné obruby aby chodník pekne držal a neprerastal trávou. Podklad pod dlažbou musí byť urobený odborne a precízne. Nenadarmo sa hovorí, že celý chodník je len taký dobrý ako dobre je riešený podklad. Po uložení dlažby Sa na povrch vysype jemný piesok, ktorý sa pozametá do škár. Nakoniec sa dlažba udupe vibračnou doskou s gumovou podložkou aby sa dlažba nepoškodila. Pri výbere dlažby máte skutočne mimoriadne veľa možností. Na dnešnom trhu je možné zakúpiť dlažbu s rôznou veľkosťou a tvarmi, s rôznymi farebnými prevedeniami. Preto je možné vytvárať krásne obrazce, prípadne chodník len jednoducho zladiť s fasádou domu. Ukladanie dlažby je teda dobre prenechať odborníkom, ktorí nielen že majú potrebné vedomosti a zručnosť, okrem toho majú aj profesionálne pracovné náradie, ktoré je k tejto práci nevyhnutné. Viac informácií o ukladaní dlažby, vrátane cenovej ponuky a možnosti vykonania obhliadky na mieste nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.polozime.sk/.