Zberateľské mince a ich typy

Zberateľské mince, označované aj ako numizmatické mince, sú mince vysokej hodnoty, ktoré sa zbierajú skôr pre ich historickú, pamätnú alebo estetickú hodnotu než pre ich peňažnú hodnotu. Tieto mince majú jedinečný význam, často označujú dôležité historické, kultúrne alebo národné udalosti. Zvyčajne sa razia z drahých kovov, ako je zlato, striebro alebo platina, čo prispieva k ich prirodzenej hodnote. Zberateľské mince možno rozdeliť do kategórií na základe ich účelu, emisie alebo obsahu. Pamätné mince sú obľúbeným typom, vydávaným na počesť …