Strešné okná – neodmysliteľná súčasť podkrovných priestorov

Strešné okná sú skvelým riešením pre každé podkrovné priestory.

Nachádza sa vo vašom dome podkrovie, ktoré by ste radi využívali ako obytnú časť? Ak áno, v takomto priestore by jednoznačne nemal chýbať prísun prirodzeného svetla a čerstvého vzduchu. Bežné okná sa však do takýchto priestorov umiestniť nedajú. Aké je riešenie? Predsa strešné okná! Strešné okná sú skvelým riešením pre každé podkrovné priestory, keďže do nich prinášajú dostatočné množstvo prirodzeného svetla a umožňujú takéto priestory vyvetrať. Ak je súčasťou vašej nehnuteľnosti podkrovie, strešné okná sú jednoznačne témou, ktorá by pre vás mala byť aktuálna.

Montáž strešných okien – aký je jej postup?

Prvým krokom pri inštalácii strešných okien je určenie vhodného typu a veľkosti strešného okna. Na trhu je k dispozícii niekoľko typov strešných okien vrátane pevných strešných okien, ventilačných strešných okien, rúrkových strešných okien a pyramídových strešných okien. Každý typ strešného okna má svoje jedinečné vlastnosti a výhody.

Keď sa rozhodnete pre typ strešného okna, musíte určiť jeho veľkosť. Veľkosť strešného okna bude závisieť od veľkosti vašej miestnosti, umiestnenia strešného okna a vášho rozpočtu. Ďalším krokom pri inštalácii strešných okien je výber správneho miesta. Umiestnenie strešného okna ovplyvní množstvo svetla, ktoré sa dostane do miestnosti, a množstvo tepla, ktoré vzniká. Strešné okno by malo byť umiestnené na mieste, ktoré umožňuje maximálny prísun slnečného svetla do miestnosti bez toho, aby spôsobovalo nadmerné nahromadenie tepla. Je tiež nevyhnutné zohľadniť konštrukčnú celistvosť strechy a zabezpečiť, aby umiestnenie strešného okna neohrozilo stabilitu strechy. Pred inštaláciou strešného okna je potrebné pripraviť miesto. Strechu je potrebné očistiť od všetkých nečistôt a označiť oblasť, kde sa bude strešné okno inštalovať. Miesto strešného okna by sa malo na streche vyznačiť a okolie by sa malo chrániť, aby sa predišlo poškodeniu okolitých strešných škridiel alebo šindľov. Ďalším krokom je samotná inštalácia strešného okna. Strešné okno sa zvyčajne inštaluje vyrezaním otvoru v streche a pripevnením strešného okna k strešnému rámu. Postup inštalácie sa môže líšiť v závislosti od typu strešného okna a od konštrukcie strechy. Je nevyhnutné starostlivo dodržiavať pokyny výrobcu a zabezpečiť správnu inštaláciu strešného okna, aby sa predišlo prípadným netesnostiam alebo iným problémom. V prípade záujmu o kvalitné strešné okná navštívte internetovú stránku https://zivotpodstrechou.sk/.