Marketingová stratégia – stratégia pre vaše podnikanie

Konkurencia a marketingova strategia

V posledných rokoch čoraz viac slovenských firiem pochopilo, že podnikanie bez akejkoľvek stratégie nie je dlhodobo udržateľné. Je veľmi dôležité, ak každý jeden zamestnanec vo firme vie, aké sú vaše ciele do budúcnosti, kam sa chcete ako firma posunúť a čo je preto potrebné urobiť. Práve preto by ste si mali vytvoriť marketingovú stratégiu v písomnej forme a implementovať ju na všetky oddelenia a pozície vo vašom podniku. Ideálne však je, ak si marketingovú stratégiu vytvoríte ešte pred samotným začatím podnikania, čiže ak ešte len uvažujete o podnikaní, nepodceňte aj tento dokument. Marketingova strategia sa teda oplatí.

Na čo vám bude slúžiť marketingová stratégia ?

Analýza a marketingova strategia
Spísanie marketingovej stratégie

Je rozdiel, či vypracovávate marketingovú stratégiu pre malú firmu alebo pre veľký korporátny podnik. V prvom rade je potrebné nechať si vypracovať dôkladnú analýzu o hospodárení a výsledkoch firmy, tieto podklady by ste mali mať vlastne k dispozícii pravidelne. Na základe reálnych čísel budete vedieť adekvátne definovať konkrétne ciele, ktoré chcete v určenej dobe dosiahnuť. Marketingová stratégia sa zvyčajne vypracováva na obdobie dvoch až troch rokov. Ako prvé si jasne definujte čo vaši zákazníci od vás očakávajú, aké sú ich potreby a požiadavky. Marketingovú stratégiu potom musíte ušiť na mieru presne pre potreby vašich klientov. Vyberte si, ktoré sú vaše nosné produkty alebo služby, ktorými máte šancu ovládnuť trh. Taktiež je samozrejme dobré, ak poznáte aj svoje slabé stránky, pretože na tých by ste mali zapracovať, aby ste sa posunuli dopredu. 

Určite si rozpočet na marketing

Marketing ako taký bude vašu firmu samozrejme niečo stáť, pretože budete musieť vynaložiť prostriedky na reklamu a propagáciu vašej firmy a výrobkov. Preto je dobré, ak dobre poznáte cieľovú skupinu vašich zákazníkov, ktorí vám majú prinášať pravidelné tržby. V súčasnosti sú už oveľa väčšie možnosti aplikácie marketingových krokov, keďže je doba internetu a digitalizácie. Ak teda chcete investovať peniaze do takéhoto typu reklamy, mali by ste osloviť renomované reklamné agentúry, ktoré majú skúsenosti a budú vedieť, aký typ reklamy bude pre vás vhodný. Avšak, prvotne by ste sa mali zamerať na to, aby ste našli tie správne produkty pre vašich klientov. Ak potrebujete s vypracovaním marketingovej stratégie pomôcť, obráťte sa na profesionálov, ktorých nájdete aj na stránke https://marekstraka.com/