Daňové priznanie – ako si s ním poradiť ?

Úplné danove priznanie Bratislava

Asi nikto z nás nemá rád obdobie, keď je potrebné vypĺňať danove priznanie Bratislava. Pokiaľ sme zamestnaní, daňové priznanie za nás vyplní náš zamestnávateľ. No ak ste podnikateľ alebo samostatne zárobkovočinná osoba, táto povinnosť sa vám určite nevyhne. Ak sa vo vypĺňaní veľmi nevyznáte, azda by bolo lepšie zveriť to skúsenej firme, ktorá Vám s daňovým priznaním Bratislava poradí, prípadne to vyplní za vás. Chybne vyplnené daňové priznanie by vás mohlo vyjsť draho. Každý, kto za zdaňovacie obdobie dosiahol vyššie príjmy ako je určená suma, je povinný vyplniť a odovzdať daňové priznanie.

Čo musíme vedieť o daňovom priznaní v Bratislave?

Danove priznanie Bratislava a okolie
Termín na odovzdanie daňového priznania v Bratislave

Dosiahnutá suma sa zvyčajne každý rok navyšuje, je preto potrebné aby sme si sami sledovali, či sa nás podanie daňového priznania týka.

Poznáme dva typy daňového priznania:

      Daňové priznanie typu A – sa týka občanov, ktorí majú príjem zo závislej činnosti, čiže majú uzatvorenú pracovnú zmluvu

          Daňové priznanie typu B – podávajú daňovníci, ktorí majú príjem zo zamestnania a aj iné príjmy napr. z podnikania zo samostatne zárobkovej činnosti alebo prenájmu a pod.

Termín pre podanie daňového priznania je 31. marec, prípadne je možné požiadať o predĺženie podania. V prípade, že daňové priznanie nepodáte, rátajte s tým, že môžete dostať pokutu z Daňového úradu. Podanie daňového priznania Bratislava sa týka aj pri nadobudnutí novej nehnuteľnosti alebo ak dôjde k zmene vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti, prípadne dedičstva. Daňovník nemusí výšku dane vypočítavať sám, je však nutné uviesť číslo parcely, orientačné a súpisné číslo. Výpočet výšky dane sa vzťahuje k sadzbe dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti. 

Ak si neviete rady, obráťte sa na odborníkov

Ak si sami neviete poradiť s vyplnením daňového priznania, mali by ste sa poradiť s odborníkmi, prípade požiadať, aby daňové priznanie spravili za Vás. Musíte však firme poskytnúť všetky potrebné doklady aby daňové priznanie spoľahlivo a správne spracovala. V súčasnosti môžete daňové priznanie podať aj elektronicky, čo je pre väčšinu z nás oveľa jednoduchšie, vyhnete sa tak čakaniu v rade na Daňovom úrade. Ak hľadáte spoľahlivú firmu a chcete si byť istí, že daňové priznanie Bratislava bude vypracované správne, obráťte sa na odborníkov na stránke https://www.easystart.sk