Biznis plán a jeho úloha

Prepracovaný biznis plán

Ak sa v oblasti podnikania orientujete, s pojmom „biznis plán“ ste sa už iste stretli. Ak však neviete, čo to biznis plán je, v krátkosti vám ho predstavíme. Ide o dokument, v ktorom sú uvedené základné informácie o podniku, ktorý máte v pláne vytvoriť. V biznis pláne sú rozanalyzované a rozplánované ciele podniku, ako aj informácie o produktoch či službách, ktoré bude poskytovať. V biznis pláne by nemali chýbať výpočty predpokladaných výdavkov ako aj príjmov podniku a taktiež informácie o počte zamestnancov, o sídle podniku a podobne. To, aký detailný má biznis plán byť, závisí najmä od toho, či ho vypracovávate pre účely žiadosti o podnikateľský úver alebo len pre vlastné, neoficiálne použitie.

Je biznis plán potrebný pre každého podnikateľa?

Biznis plán si vyžaduje čas
Možnosti vypracovania biznis plánu

Ak plánujete začať s podnikaním, odporúčame vám, aby ste si biznis plán vytvorili a to aj v prípade, ak nemáte v pláne žiadať o štátne dotácie, investície od investorov alebo o podnikateľský úver. Biznis plán pre vás dokáže byť veľmi nápomocný, keďže vďaka jeho vypracovaniu budete schopní odhaliť nedostatky vo vašom plánovanom podniku, vďaka čomu ich budete môcť včas odstrániť. Včasné odhalenie rôznych nedostatkov vám pomôže ušetriť veľké množstvo času, stresu a peňazí. Odpoveďou na otázku či je biznis plán potrebný pre každého podnikateľa je: „Nie, nie je.“, avšak jeho vypracovanie je vysoko odporúčané. 

Podnikateľský úver a biznis plán

Ak plánujete vaše podnikanie financovať zo zdrojov banky, bude potrebné, aby ste podali žiadosť o podnikateľský úver. Táto žiadosť musí zahŕňať detailne vypracovaný biznis plán, na základe ktorého banka posúdi, či vám úver poskytne alebo neposkytne. Ak ste začínajúci podnikateľ a pre banku nemáte žiadne iné podklady, ako napríklad vašu podnikateľskú históriu, ktorá by vykazovala, že vaše doterajšie podnikanie bolo ziskové, biznis plán bude dokument, na základe ktorého banka rozhodne o poskytnutí úveru. V biznis pláne, ktorý bude predložený banke, je potrebné, aby bola precízne a detailne vypracovaná najmä jeho finančná časť. Pre istotu z kvalitne a bezchybne vypracovaného biznis plánu je vhodné, aby ste sa s jeho vytvorením obrátili na skúseného odborníka, akého nájdete na webovej stránke https://marekstraka.com/