Zapojenie prúdového chrániča – kedy budete potrebovať elektrikára?

Profesionálne zapojenie prudoveho chraniča

Práca s elektrikou je občas nebezpečná. Z toho dôvodu je dôležité využiť všetky prvky, ktoré sa nám ponúkajú na to, aby sme sa voči elektrine a jej sile ochránili. Riešením je napríklad aj prúdový chránič. Čo môže byť občas náročné je samotné zapojenie prudoveho chraniča. Avšak ak máte po ruke dobrý návod, aj táto činnosť sa vám podarí v relatívne krátkom čase! Prečítajte si aj vy viac informácií o tom, aká je funkcia prúdového chrániča v elektrickom obvode a na čo si dať pri jeho zapájaní pozor.

Čím je prúdový chránič výnimočný?

Zapojenie prudoveho chraniča v byte či dome
Pri zapojení prúdového chrániča je dôležité dodržiavať zásady bezpečnosti

Prúdový chránič možno považovať za jeden z kľúčových prvkov, čo sa ochrany a bezpečnosti pred úrazom spôsobeným elektrickou energiou, týka. Hneď na začiatku je dôležité zmieniť to, že prúdový chránič sa veľmi podobá na istič. A to tak vzhľadom, ako aj funkciami. Ak sa s prúdovým chráničom stretnete v rozvodnej skrinke, je dosť možné, že sa vám bude podobať na istič. Stretávame sa však aj s jeho formou ako adaptér do zásuvky. V takomto prípade sú integrované priamo v zásuvke. V prípade chrániča a jeho ochrannej činnosti sa najčastejšie stretávame so situáciami, ktoré toto zariadenie vyhodnotí ako: Dotyk so živou časťou elektrickeho zariadenia – ak chránič vyhodnotí, že vznikla táto situácia, došlo pravdepodobne k tomu, že cez vaše telo pretiekol elektrický prúd. Medzi živé časti možno zaradiť napríklad dierku, ktorá sa nachádza v zásuvke alebo súčiastka v elektrospotrebiči, v ktorého prípade došlo k poškodeniu ochranným krytom. Dotyk časti pod napätím a súčasne ochranného vodiča – v takomto prípade dochádza k tomu, že elektrický prúd tečie cez vaše telo, a to z prvého miesta dotyku do druhého. Porucha na zariadení – ak cez elektrické zariadenie netečie elektrický prúd, je to tá najlepšia možnosť, aká v prípade poruchy mohla nastať. Nedošlo teda k tomu, že by došlo k priamemu stretu tela človeka s elektrickým obvodom. Prúdový chránič dokáže chrániť aj pred vznikom elektrického prúdu, a to v situácií, kedy dochádza k pôsobeniu elektrického prúdu. Oplatí sa ho mať tak pre všetky zásuvky v domácnosti, ako aj pre svietidlá. Elektrický chránič má svoju nezameniteľnú úlohu v našej domácnosti, preto by sme sa mu nemali vyhýbať. Ak aj vás táto oblast zaujíma, na stránke https://www.i-elektrikar.sk/ nájdete všetky cenný informácie.