Profesionálna a rýchla oprava plynových kotlov

Oprava plynových kotlov pre každého

Poznáte to, niektoré spotrebiče občas považujeme za bežnú súčasť domácnosti a až keď sa na nich niečo pokazí, zistíte, akú veľkú hodnotu pre nás majú a ako nám každý deň pomáhajú pri bežných činnostiach. Rovnako je to pri plynových kotloch. Plynový kotol, rovnako ako ktorýkoľvek technický spotrebič, potrebuje po nejakom čase jeho prevádzkovania zvýšenú pozornosť. Oprava plynových kotlov a revízia plynových kotlov sú činnosti, ktoré sa neoplatí zanedbávať, ak chcete predchádzať poruchám ako aj zvýšenému riziku ohrozenia zdravia. Zanedbaná revízia a servis môžu viesť časom aj závažným poruchám kotla, kde je nevyhnutné investovať do opravy plynového kotla, pri dlhodobom zanedbani v niektorých prípadoch dokonca aj k výmene plynového kotla.

Povinnosti majiteľov plynových kotlov

Prečo je oprava plynových kotlov dôležitá?
Aký je postup pri oprave plynových kotlov?

Každý majiteľ rodinného domu, ktorý má vykurovanie domácnosti zabezpečené plynom alebo pevným palivom, má zo zákona povinnosť vykonať kontrolu alebo pravidelnú revíziu plynových kotlov. Ako často je potrebné robiť revíziu plynových kotlov. Zákon presne určuje, kedy je potrebné vykonať pravidelnú revíziu, v prípade kotlov v rodinných domoch je to raz za rok, ideálne ešte pred začiatkom sezóny vykurovania alebo po jej skončení. Revíziu ani opravu plynových kotlov nesmie vykonávať nikto iný, iba autorizovaný revízny technik. Jeho úlohou pri revízii je obhliadka kotla, jeho vyskúšanie, vyčistenie a nastavenie. Aby ste predišli zbytočným opravám plynovým kotlov, počas revízie kontroluje technik aj tesnosť rozvodov plynu a vymení v prípade potreby všetky opotrebované súčiastky.

Keď prevencia nestačí

V živote je to tak, že občas aj pri dodržaní všetkých revízii a bezpečom a zodpovednom používaní plynových kotlov sa vyskytne porucha či havarijná situácia, ktorá si vyžaduje opravu plynových kotlov. Dôsledky poruchy kotla sú veľmi citeľne – ak zlyhá kúrenie, doma máte zrazu zimu a rovnako netečia teplá voda. Preto je oprava plynových kotlov poväčšine veľmi urgentná havarijn požiadavka. Medzi najčastejšie poruchy kotla patria nefunkčné batérie v termostate v priestore, zavretý uzáver plynu, nedostatočný objem vody v obehu ústredného kúrenia, ako aj zanedbaný servis a revízia plynového kotla. Skúsený servisný technik vám v tejto situácie pomôže. Nájdete ich na webovej stránke https://www.teplydomov.sk/.